In English

HMI design for an automated vehicle

David Bergström ; Axel Niklasson ; Linnea Rudenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20.

CPL ID: 242048

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek