In English

Longboard som elektriskt transportmedel

Oskar Boström ; Martin Ekelund ; Niklas Nilsson ; Martin Rönnfalk ; Joel Åström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek