In English

Automated foot-strike pattern recognition using a sock with textile piezoelectric sensors

Anna Ragnerius ; Frida Widelund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX032/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19. Den ändrades senast 2016-10-13

CPL ID: 241976

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek