In English

Map representation and LIDAR-based vehicle localization

Eiliv Hägg ; Yingzhi Ning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19. Den ändrades senast 2016-09-19

CPL ID: 241975

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek