In English

Definition and evaluation of an interior camera system for a car using convolutional neural networks

Saudin Botonjic ; Jessy Nassif
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX074/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19.

CPL ID: 241974

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek