In English

Lidar-based methods for tracking and identification

Marko Cotra ; Michael Leue
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX077/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19. Den ändrades senast 2016-12-07

CPL ID: 241972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek