In English

Intuitive grading assist for excavator - A control system for a linear motion of an excavator arm

Mikael Tulldahl ; Oskar Valdemarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX064/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19.

CPL ID: 241964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek