In English

Clinical evaluation of dose-guided adaptive radiotherapy for lung cancer patients

Abir Sanizadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX080/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19.

CPL ID: 241960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek