In English

Analysis and visualization for optimization of the production flow of a pharmaceutical pilot plant with high product veritey

Anna Ingelström ; Clara Klang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-19. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 241949

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek