In English

SITTING ON A GOLD MINE - An exploration into alternative rediscovery of mining heritage in Dalarna

Martin Login
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-16.

CPL ID: 241859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek