In English

Potential för effektivisering genom en ökad grad av reservdelsassociering

Potential for increased efficiency by associating the spare parts

Ahmed Abd El Razek ; Marwa Abdulhalim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-15. Den ändrades senast 2016-09-15

CPL ID: 241838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek