In English

On the Linear Programing Approach to Stochastic Control and Optimal Stopping

Anna Lokrantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-15.

CPL ID: 241828

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek