In English

Augmented reality - A tool for improvement in the manufacturing industry

Tobias Danielsson ; Daniel Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-14. Den ändrades senast 2016-09-14

CPL ID: 241774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek