In English

Cost reduction by intermediary elimination. A case study exploring feasibility of steel scrap direct flows to Volvo Skövde foundry

Johan Sundberg ; Linn Westling Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:065, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-14. Den ändrades senast 2016-09-14

CPL ID: 241762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek