In English

Digitalization and Technological Change in the Commercial Office Industry. Challenges, implications and prospects for the future

Henrik Berglund ; David Hoffström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 81 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:063, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 241758

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek