In English

Teknisk och ekonomisk analys av ny teknik för att simultant reducera emissioner av NOx och SOx från förbränning

Max Börling ; Moa Lundström ; Siri Rydman ; Linnéa Svensson ; Jonathan Ullmark ; Lovisa Öhrby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 40 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

To avoid environmental problems such as eutrophication and acidification, it is necessary to reduce emissions of nitrogen and sulfur oxides (NOx and SOx) from combustion ue gases. As of now, there are several established ways to remove NOx and S

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.