In English

Developing Next Generation Leaders in Swedish Multinational Corporations A Cross-Sectional Study of the Development of Future Leaders

Sofie Peters ; Tobias Unbeck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:101, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-13. Den ändrades senast 2016-09-13

CPL ID: 241710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek