In English

Effect of Slow Process in Soft Soil on the Dynamic Response of High-Speed Railway Foundation

Ibrahim Rashid ; Meihui Tao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Ground - structure dynamics, Soft soil, Creep-SCLAY1, High-speed railwayPublikationen registrerades 2016-09-13. Den ändrades senast 2016-09-13

CPL ID: 241708

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek