In English

Promoting Social Innovation: A comparative study of the ecosystems in Sweden and the UK

Alexandra Säterberg ; Simon Wessberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:093, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-12. Den ändrades senast 2016-09-12

CPL ID: 241659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek