In English

Identifiering av möjliga aktiviteter i, samt utveckling av koncept för interiören i autonoma bilar

Identification of possible activities in, and development of a concept for the interior of autonomous cars

Anna Crona ; Julia Klasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-09. Den ändrades senast 2016-09-09

CPL ID: 241569

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek