In English

Settlement analysis of Göingegården test-embankment

Martin Blomberg ; Måns Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Settlement, PLAXIS 2D, GS settlement, Soft Soil Creep, Chalmers Creep soil model, Göingegården, Consolidation, CreepPublikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek