In English

On long term behaviour of overlapping pile foundations

Andreas Flyckt ; Robin Rohwer Bokvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Overlapping Piles, Creep-SCLAY1S, Installation effects, Plaxis 2D, FEM, Soft soilPublikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241523

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek