In English

Soil displacement due to piling

Viktor Persson ; Michael Nyström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Piling, Sagaseta, PLAXIS, Soil displacements, Horizontal displacementsPublikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241519

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek