In English

FLOW - Ett ståbord utvecklat för arbetsdagens korta spontana möten i en aktivitetsbaserad miljö

Evelina Björklund ; Johanna Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-28

CPL ID: 241513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek