In English

Hållbar dagvattenhantering för fritidsstugeområden - En fallstudie med multikriterieanalys för Lilleby.

Linnea Berggren ; Elisabet Norén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-9162; BOMX03-16-37, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Dagvatten, multikriterieanalys (MKA), dagvattendamm, makadammagasin, gröna tak, regntunnorPublikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek