In English

Defining Characteristics of Sustained Competitive Advantage in Machine Learning Systems

Lisa Rythén Larsson ; Christina Thulin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:083, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241503

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek