In English

Modeling Detention and Pollutant Fate in Bioretention Systems

Martin Hellberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-33, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: modeling, low impact development, LID, bioretention, pollutant fatePublikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241502

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek