In English

The Purposeful Brand as a Driver of Consumer Preference

Oscar Brodin Kont ; Helena Sand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:084, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241496

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek