In English

Affärsmöjligheter för förnybara fordonsdrivmedel En undersökning av affärsmodeller för alternativa drivmedel till den svenska transportsektorn

Arber Jusufi ; Shairdel Saleh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241489

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek