In English

Re-design av pelarfästen

Re-design of fastener to perforated pillar

Johan Borgström ; John Ulnes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-08. Den ändrades senast 2016-09-13

CPL ID: 241485

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek