In English

BRIDGING GENERATIONAL GAPS - Designing for Meetings Between Preschool Children and Seniors

MIRIAM ÁROCH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-07. Den ändrades senast 2016-09-07

CPL ID: 241413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek