In English

Emerging Innovations in the Swedish Financial System. Investigating potential disruption

Adam Albertsson ; Rickard Wendeberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 120 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:064, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-07. Den ändrades senast 2016-09-07

CPL ID: 241407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek