In English

Made By Sweden Concept - Development of car interior concepts, associated to Scandinavia

Michelle Arborelius ; Louise Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-06. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 241381

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek