In English

SEARCHING FOR LIVING PLACE - Socio-spatial explorations for sustainability through collaborative residing

Jonathan Granberg ; Hamlet Mirjamsdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-06. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 241380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek