In English

Modelling of breakout noise from automotive mufflers

Dayasagar Valady Srinivasan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-120, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: breakout noise, vibroacoustics, automotive mufflers, FE modellingPublikationen registrerades 2016-09-06. Den ändrades senast 2016-09-08

CPL ID: 241378

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek