In English

High frequency modelling of a car audio system

Aleksandra Pyzik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-79, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: room acoustics, geometrical acoustics, sound field in small rooms, FRF, IR, absorption coefficient, impedance, scattering coefficient, loudspeaker directivityPublikationen registrerades 2016-09-06. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 241377

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek