In English

The road to an automated truck maintenance workshop:opportunities and challenges

Barbara Mensah ; Wei Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 95 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:037, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-06. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 241371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek