In English

Visualisering av systemintegrationers driftstatus över tid

Johannes Uhr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 34 s.
[Examensarbete på grundnivå]

e-man AB är ett företag med huvudkontor i Örebro som specialiserar sig inom integration av IT-system. Företaget har ett serviceavtal mot sina kunder där de utlovar en viss aktiv drifttid för varje integration. Ett verktyg saknas för att visualisera om dessa avtal upprätthålls.

Syftet med projektet var att ta fram en lösning som sammanställer och visualiserar integrationers drifttid. Arbetet har utförts på e-mans huvudkontor i Örebro med stöd från anställda på företaget. Resultatet blev en webbapplikation som uppfyller projektets syfte.

Rapporten beskriver hur denna lösning togs fram. Från utbyggnad av ett äldre system, till utnyttjandet av molntjänster och slutligen utvecklandet av en webbapplikation som visualiserar integrationers driftstatus över tid.

Nyckelord: webbapplikation, systemintegration, Amazon Web Services, angularJSPublikationen registrerades 2016-09-06. Den ändrades senast 2016-09-06

CPL ID: 241342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek