In English

Experimentell undersökning av grunddammars och luftbubbelridåers reducerande effekt på ett kombinerat täthetsberoende och vindgenererat utbytesflöde

Experimental investigation of the reducing effect of submerged dams and air-bubble curtains on densitydriven and wind driven exchange flow

Lars Bergdahl ; Jan Asztély
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1967. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

A laboratory investigation of two methods to reduce the density driven and wind driven exchange flow in a narrow bay at Gunnarsö, Oskarshamn. The two methods are by a suberged dam or by an air-bubble curtain. The investigation was induced by the interest to prevent the water of this popular swimming bay to drop as much as 10 centigrades within a day.

Nyckelord: exhange flow, density driven, wind driven, water temperature, GunnarsöbadetPublikationen registrerades 2016-09-05. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 241297

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek