In English

Development of Forced based Resonance Order Method employed on whole engine with combustion loads

Adam Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:15, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-05. Den ändrades senast 2016-09-05

CPL ID: 241265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek