In English

Emulation of a production cell - Developing a virtual commissioning model in a concurrent environment

Jonas Fält ; Jesper Halmsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX042/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02. Den ändrades senast 2016-09-02

CPL ID: 241210

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek