In English

SPROUT LIVING - Greenhouse Co-living for Start-up Entrepreneurs

JONAS BERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02. Den ändrades senast 2016-09-02

CPL ID: 241206

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek