In English

HIDDEN STORIES AND URBAN VALUES IN ZANZIBAR HISTORY AND HERITAGE BASED REGENERATION OF NG'AMBO: A pilot study of Mapembeani

Mia Callenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02. Den ändrades senast 2016-09-02

CPL ID: 241205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek