In English

THERE ARE A LOT OF GOOD PEOPLE AROUND - an exploration of public space and marginality

Karen Høstmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02.

CPL ID: 241202

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek