In English

Collective decisions in product development

Joel Hagentoft ; Gösta Malmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:031, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02. Den ändrades senast 2016-09-02

CPL ID: 241188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek