In English

Implementation of the Kinect sensor and Leap motion for distance study of motor skills in Parkinson's disease

Nastaran Hosseinpour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX058/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02. Den ändrades senast 2016-09-02

CPL ID: 241186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek