In English

Properties of sparse array antennas - A trade-off investigation

Marika Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX068/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-02. Den ändrades senast 2017-02-23

CPL ID: 241185

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek