In English

Optimization of Preservative in Wet BBQ Grill- Oil-Allround Product by Regulating pH and Oil Content

Wahedullah Shams
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-01. Den ändrades senast 2016-09-01

CPL ID: 241084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek