In English

WAVING HOME - An insertion that instils a sense of belonging in the occupants of a North Sea Oil Rig,

Kristina Nenzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-31. Den ändrades senast 2016-08-31

CPL ID: 241046

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek