In English

CORNER FACTORY - Revisiting Urban Manufacturing

Simon Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-08-31. Den ändrades senast 2016-08-31

CPL ID: 241042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek